Otevíráme knihu historie

O nás

Výstavba lázeňského hotelu Harvey byla zahájena v roce 1916 a ukončena v roce 1918. Hotel byl pojmenován po Williamu Harveym, který v 17. století poprvé popsal krevní oběh. Postupem času začala budova chátrat a přestala sloužit svému původnímu účelu a v roce 2012 se Harvey společně s Metrostavem pustil do rozsáhlé rekonstrukce, která celou budovu zachránila před plánovanou demolicí.

Františkovy Lázně jsou malé lázeňské město v okrese Cheb v Karlovarském kraji, v nadmořské výšce 442 metrů. Je jedním z pilířů tzv. západočeského lázeňského trojúhelníku a dodnes nese znaky lázeňských měst z konce 19. a počátku 20. století. Cesty se tu vinou přes udržované parky a všude vládne klid a pohoda. Františkovy Lázně jsou díky své výhodné poloze v blízkosti hranic velmi atraktivní nejen z léčebného, ale i turistického hlediska.

Ve Františkových Lázních se léčí nemoci srdce a krevního oběhu a onemocnění pohybového ústrojí. Léčba přírodními zdroji zahrnuje slatinné koupele, slatinné zábaly, plynové uhličité koupele, plynové injekce a uhličité koupele.

Léčivé účinky místních pramenů jsou známy od 15. století. Město bylo založeno v roce 1793 císařem Františkem I. jako první slatinné lázně na světě. Vodu z pramenů používali nejen místní obyvatelé – byla prodávána i po celém Německu. Je doloženo, že v roce 1700 v Německu prodej vody z Františkových Lázní převýšil objem vody pocházející ze všech německých lázní.