Klášter Valdsasy

Klášter Valdsasy, také klášter Waldsassen, je cisterciácký klášter v bavorském městě Waldsassen, v okrese zemském okrese Tirschenreuth a v Řezenské diecézi. Ve středověku geograficky patřil k tzv. Chebsku a tato poloha předznamenala jeho další osudy. Během svého působení místní konvent založil tři filiace, z nichž dvě ležely v sousedním Českém království a až do nástupu husitského období s nimi udržoval konfraternitu a četné styky.